Een plan. Heel Nederland eet lokaal.

Er zijn ontzettend veel initiatieven voor lokaal voedsel. Opgezet vanuit een passie door mensen die geloven in hun producten. Het zijn lokale initiatieven en dat is een bijzonder sterk punt maar toch kan de totale omzet en bekendheid van deze prachtige producten nog flink verbeterd worden.

Wanneer we de handen als regio’s in elkaar slaan hoeven we niet voor elke regio het wiel opnieuw uit te vinden. Een boer of tuinder heeft passie voor zijn product maar de combinatie met passie voor ICT, logistiek en marketing is minder vaak aanwezig. Precies daarom is het voedselcollectief gestart. Door samen te werken kunnen we de keten van boer tot bord echt verkorten.

Een coöperatie. Invloed in de keten

De voedselketen is afgebeeld door het Planbureau voor Leefomgeving en is hieronder te zien. Hoewel enkel de binnenlandse voedselketen is afgebeeld laat plaatje een goed beeld zien van het feit dat de inkopers en supermarkten relatief veel macht hebben.

Dit kunnen we alleen veranderen als we samen werken in de regio! Niet met één centrale partij, maar als collectief. Een collectief dat de risico’s samen draagt en de krachten bundelt om rechtstreeks aan de consument en horeca te leveren. Hierdoor wordt de keten korter en dat geeft vele voordelen.

We willen een coöperatie voor de 5 belanghebbenden, de 5B’s. Dat zijn de boer, de bezorger, de bistro, de burger en de beheerder. Door deze manier van organisatie creëren we betrokkenheid, ondernemerschap en transparantie.

Schaalbaarheid is hierbij cruciaal maar dat wordt wel decentraal georganiseerd. Immers niet iedere regio is het hetzelfde. Aan de basis staat een software platform dat is ontworpen voor alle 5B’s zonder compromissen te sluiten. Dit platform kent een uitstekende basis om direct mee te beginnen. Maar wij willen graag voorop blijven lopen. Dit kunnen we realiseren doordat alle producenten lid worden en alle afnemers lid mógen worden van de coöperatie. Daardoor is er continue verbinding van de keten en brengen we het beste in elkaar naar boven vanuit de beste intenties.

Heb je als boer een keer pech en valt de oogst net anders uit dan je verwacht? Je klanten zijn één klik verwijdert van een persoonlijk berichtje. Ben je als bistro net iets te laat voor de bezorging? Met een klein berichtje laat je je vaste bezorger weten waar hij het eventueel neer mag zetten. Heb je een product mogen proeven als klant maar heb je een idee om het nog lekkerder te maken? Dan stuur je toch even jouw tip naar de boer.

Hadden we al gezegd dat meedoen in de gezonde economie leuker is?

Een project. HalloBoer

HalloBoer · De lekkerste producten van dichtbij

De ketenverkorters werkt samen met HalloBoer en Buffalo Farm Twente aan de vindbaarheid, bestelbaarheid en maakbaarheid van streekproducten.

We zijn samen een project gestart met doel om heel Overijssel aan het streekproduct te krijgen en de positie van de primaire producent te versterken.

Door volledige ondersteuning van korte keten initiatieven maken we streekproducten beter en eenvoudiger beschikbaar. Dat leidt tot toegenomen consumptie van lokaal geproduceerd voedsel. En dat zorgt voor een sterkere lokale economie en toename van werkgelegenheid in die sector. Tevens versterkt het de relatie tussen burger en producent en maakt het bewustere keuzes mogelijk voor voedsel met een duidelijke herkomst.

Er zijn al vele initiatieven geweest om de lokale voedselproducenten te verbinden met afnemers maar helaas met zeer gering succes. Met een innovatieve aanpak, namelijk door samen te werken in een coöperatie in de hele keten, neemt de kans op succes toe. Wat voorafgaat aan die samenwerking is een substantiële verkorting van keten tussen boer en bord. Zodoende blijven enkel partijen over die echt waarde creëren en dat geeft betrokkenheid, transparantie en de lol die nodig is om succesvol te zijn en op te schalen.

Met dit project zetten we 2 pilot regio’s op binnen de provinice Overijssel.

Inmiddels kan iedereen online streekproducten bestellen in Overijssel via www.halloboer.nl

De toekomst. Heel Nederland eet lokaal

Nu zijn we bezig om nieuwe regio’s aan te sluiten. In een aantal provincies hebben we al contact met regionale organisatie waarmee we samen nieuwe pilotregio’s willen opzetten.