Strategie executie in een korte keten

Wij verkorten de afstand tussen idee en realisatie. Snel inspelen op de kansen in de markt vraagt snel sturen en snel realiseren van innovaties. Wij helpen je met sturen en de uitdaging van een korte Time to Market. Bij ons draait het om duurzame strategie executie. We helpen innovatieve en duurzame ondernemingen om woorden om te zetten in daden. Wij brengen actie in jouw bedrijf of afdeling. Hierbij hebben we geen standaard oplossing, maar gebruiken we onze ervaring en principes voor een duurzame aanpak die bij jouw bedrijf past. 1 van de belangrijkste principes hierbij is ACTIE!: strategie ís executie (Turner).

Bij de ketenverkorters zien wij de primaire processen van een bedrijf en haar leveranciers als individuele schakels in een keten. Deze schakels dienen optimaal met elkaar verbonden te zijn om goede resultaten te bereiken.

De ketenverkorters je helpen je deze schakels te verbinden en te sturen vanuit een heldere strategie, gecontroleerde uitvoering met portfolio en project management en sterk leiderschap in de teams voor de resultaten met een kort keten. Kort samengevat : strategie executie. Lees hieronder over onze 3 essentiële schakels in een korte realisatie keten: elke schakel in de keten moet op 1 lijn staan.


Strategie bepaling voor innovatieve & duurzame bedrijven

De schakel die de zaak in beweging zet

Als bedrijf ben je voortdurend op zoek naar kansen en mogelijkheden om succes te hebben. Je moet flexibel zijn om elke keer opnieuw bij te sturen op de veranderende markt omstandigheden. Je wilt als bedrijf aantrekkelijk blijven voor klanten maar uiteraard ook voor je personeel of investeerders. Ondernemerschap pur sang. Daarbij ben je afhankelijk van het team. Ziet je team dezelfde kansen en voelt het hetzelfde enthousiasme voor verandering? Wanneer je dit hebt gaat je bedrijf als een speer.

We helpen met een heldere strategie die simpel is om uit te dragen. Het is daarmee belangrijk om strategische doelen te formuleren waar mensen op aan gaan. Daarom werken we samen met jou en je team in een aantal korte doelgerichte workshops samen om die strategie te formuleren en/of de bestaande aan te scherpen. Zodat iedereen vanzelf en in zijn eigen rol bijdraagt en de zaak in beweging komt. Daarbij houden we thema’s als innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid scherp in het vizier, om de business uit te breiden en om talent aan te trekken én te behouden.

Gap analyse

Op gestructureerde wijze brengen we de kloof in kaart tussen de bedrijfsdoelstellingen en de huidige status. We maken de gap tussen prestaties en potentieel inzichtelijk en geven een advies om het verschil te overbruggen.

Strategie bepaling

Met korte doelgerichte workshops en interviews bouwen we samen aan een marktanalyse, benodigde interne competenties, de positionering van het bedrijf, bedrijfsplan, missie, visie, launching customers, of de end-game analyse.

Organisatie structuur

Hier begint de korte keten. Is jou organisatie helder ingericht met focus op realisatie van de gekozen strategie? We werken samen met de teams aan een korte keten organisatie waarbij helderheid en voorkomen van vertraging sleutel zijn.


Portfolio en projectmanagement

De verbindende schakel tussen strategie en executie

Innovatie betekent verandering; hoe voorkom je dat iedereen binnen de organisatie een eigen invulling geeft aan de innovatie strategie? Hoe maak je de verwachtingen waar en behoud je het enthousiasme, en voorkom je dat innovatie en bestaande business elkaar dwars zitten? Juist die balans goed vinden zorgt dat de strategie werkelijkheid wordt.

Vanuit een heldere innovatie strategie kunnen heldere doelen en projecten worden gevormd. We bouwen samen met jouw teams aan een systeem voor portfolio en project management voor de innovaties en bestaande business. Projecten hebben een duidelijke link met de de strategie. Projecten hebben helder doelen en worden pragmatisch vormgegeven.

Interne strategie

Welke stappen moeten er gezet worden om de strategie vorm te geven? Welke concrete stappen zijn  en welk tijdspad zien we voor ons? We leggen in dit vast in een pragmatisch strategisch plan.

Portfolio management

De strategie vertalen we naar concrete doelen en gekoppelde projecten. Deze project draaien naast de normale klantprojecten. Voor deze afstemming en koppeling met de strategie is portfolio management cruciaal : Regie op de executie.

Project management


Het is van belang om de projecten gestructureerd uit te voeren, zodat voor alle betrokkenen de status en inhoudelijke voortgang helder is. We helpen met de vorming van een project aanpak die bij jouw bedrijf past. Waarbij de wendbaarheid van agile centraal staat.

Leiderschap ontwikkeling

De sterkste schakel is exectutie

Verandering begint met mensen die leiderschap tonen. Op zo’n manier dat je je zelf kan zijn en je skills op een juiste manier in kan zetten. Iemand die zijn eigen koers durft te varen maar ook optimaal in een team kan optrekken. Iemand die een verantwoordelijkheid kan dragen maar ook om hulp kan vragen. Maar hoe doe je dat?

We helpen teams en hun leiders door zichzelf opnieuw uit te vinden in onze Innovatief Project Leiderschaps training. We trainen en coachen projectleiders in persoonlijk leiderschap voor uitvoering in de projecten. De crux zit hem uiteindelijk in de teamdynamiek. Met kennis en ervaringen wordt persoonlijk leiderschap in teams de normale manier van werken

Masterclass

Onze masterclass Innovatief Project Leiderschap geeft de project leiders een solide basis in leiderschap, en leidt tevens op voor IMPA C en D certificering.

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de masterclass “Innovatief Project Leiderschap”

Project coaching

We kunnen samen met de projectleiders de diepte in van de projecten en teamdynamiek. Vanuit onze eigen praktijkervaring helpen we in de directe uitvoering. Coaching kan op flexibele inzet op afroep. We zijn er wanneer dat nodig is.

Interim realisatie

Leiderschap of capaciteit tekort? We kunnen (deel)projecten op tijdelijk basis vorm geven om deze vraag in te vullen. Denk aan interim directie/management posities en programma en projectmanagement.